Powrót do Galerii

Scaphosepalum rapax

Scaphosepalum rapax

Scaphosepalum rapax

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  maj 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna