Powrót do Galerii

Psygmorchis pusilla

Psygmorchis pusilla

Psygmorchis pusilla

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna