Powrót do Galerii

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  listopad 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna