Powrót do Galerii

Restrepia cymbula

Restrepia dayana

Restrepia dayana

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  wrzesień 2016

Pochodzenie:  kolekcja własna

 

Komentarz autora:

synonim: Restrepia muscifera