Powrót do Galerii

Sievekingia fimbriata

Sievekingia fimbriata

Sievekingia reichenbachiana

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna