Powrót do Galerii

Sophrolaeliocattleya Tutankamen 'Pop'

Sophronitella violacea

Sophronitella violacea

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  czerwiec 2009

Pochodzenie:  kolekcja w³asna