Powrˇt do Galerii

Restrepia cuprea

Restrepia cuprea

Restrepia cymbula

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  listopad 2020

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw