Powrót do Galerii

Aerangis mystacidii x modesta

Aerangis mystacidii x modesta

Aerangis mystacidii x modesta

Autor:  Tamara Florczak

Data:  listopad 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna