Powrót do Galerii

Schomburgkia sp.

Schomburgkia thomsoniana

Schomburgkia thomsoniana

Autor:  Kazimierz Oboza

Data:  lipiec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna