Powrót do Galerii

Stelis pachyphyta

Stelis pauciflora

Stelis pauciflora

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  lipiec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna

 

Komentarz autora:

synonim: Stelis omalosantha