Powrót do Galerii

Sophrolaeliocattleya

Sophrolaeliocattleya

Sophrolaeliocattleya

Autor:  Andrzej Bucior

Data:  lipiec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna