Powrót do Galerii

Stelis sp.

Stelis sp.

Stelis sp.

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  czerwiec 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna