Powrót do Galerii

Stanhopea jenishiana

Stanhopea martiana

Stanhopea Miss Taki

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna