Powrót do Galerii

Trias oblonga

Trias picta

Trias picta

Autor:  Tamara Florczak

Data:  luty 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna