Powrót do Galerii

Bulbophyllum vietnamense

Bulbophyllum wendlandianum

Bulbophyllum Wilbur Chang

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna