Powrót do Galerii

Ceratostylis radiata

Ceratostylis retisquama

Ceratostylis subulata

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  lipiec 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna