Powrót do Galerii

Ceratostylis ramosa

Ceratostylis retisquama

Ceratostylis subulata

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  lipiec 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna