Powrót do Galerii

Chiloschista pusilla

Chiloschista pusilla

Chiloschista pusilla

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna