Powrót do Galerii

Cochleanthes discolor

Cochleanthes discolor x marginata

Cochleanthes discolor x marginata

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna