Powrót do Galerii

Cypripedium macranthos

Cypripedium macranthum

Cypripedium micranthum

Autor:  Roman Maruska - Czechy

Data:  marzec 2005

Pochodzenie:  wystawa w Dre¼nie - 12 marca 2005