Powrót do Galerii

Cymbidium

Cymbidium aloifolium

Cymbidium chinensis var. alba

Autor:  Zbigniew Roman

Data:  lipiec 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna