Powrót do Galerii

Cymbidium erythrostylum

Cymbidium erythrostylum

Cymbidium lowianum

Autor:  Micha³ Czarnecki

Data:  listopad 2015

Pochodzenie:  kolekcja w³asna