Powrót do Galerii

Cypripedium macranthos

Cypripedium macranthos

Cypripedium macranthum

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  maj 2010

Pochodzenie:  kolekcja w³asna