Powrót do Galerii

Dendrobium

Dendrobium

Dendrobium

Autor:  Tomasz Warcho³

Data:  czerwiec 2007

Pochodzenie:  kolekcja w³asna