Powrót do Galerii

Dendrobium agathodaemonis

Dendrobium aggregatum

Dendrobium aggregatum

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna