Powrót do Galerii

Dendrobium trigonopus

Dendrobium trigonopus

Dendrobium trinervium

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  czerwiec 2009

Pochodzenie:  kolekcja w³asna