Powrˇt do Galerii

Dracula gigas

Dracula gorgona

Dracula gorgonella

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  listopad 2015

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw