Powrˇt do Galerii

Dracula psyche

Dracula pubescens

Dracula rezekiana

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  maj 2016

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw