Powrót do Galerii

Dryadella linearifolia.

Dryadella pusiola

Dryadella pusiola

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  maj 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna