Powrót do Galerii

Encyclia cochleata

Encyclia cochleata

Encyclia cochleata

Autor:  Zbigniew Roman

Data:  listopad 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna