Powrót do Galerii

Encyclia cochleata

Encyclia cochleata

Encyclia cochleata

Autor:  Tamara Florczak

Data:  listopad 2005

Pochodzenie:  kolekcja w³asna