Powrót do Galerii

Epidendrum congestoides

Epidendrum congestum

Epidendrum coronatum

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna