Powrót do Galerii

Epidendrum ciliare

Epidendrum congestoides

Epidendrum congestum

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna