Powrót do Galerii

Goodyera viridiflora

Grosourdya muscosa

Habenaria myriotricha

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna