Powrót do Galerii

Gongora gratulabunda

Gongora gratulabunda

Gongora gratulabunda

Autor:  Piotr Piesik

Data:  maj 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna