Powrót do Galerii

Kingidium decumbens

Kingidium minus

Konanzia minutiflora

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  listopad 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna