Powrót do Galerii

Oerstedella centradenia

Oerstedella centradenia

Oerstedella centradenia

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  marzec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna