Powrót do Galerii

Brassolaelia Jimminey Cricket

Brassolaelia Morning Glory

Brassolaelia Richard Mueller

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  marzec 2010

Pochodzenie:  kolekcja w³asna