Powrót do Galerii

Pabstia jugosa

Pabstiella mirabilis

Pahiopedilum Armeni white x self

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  listopad 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna