Powrót do Galerii

Brassolaeliocattleya Ports of Paradise

Brassolaeliocattleya Williette Wong 'The Best' AM/AOS

Brassolaeliocattleya Williette Wong 'The Best' AM/AOS

Autor:  Lidia Ani¶kowicz

Data:  sierpień 2005

Pochodzenie:  ze zbioru Tadeusza Wo¼niaka