Powrót do Galerii

Pleurothallopsis tubulosa

Podangis dactyloceras

Podangis dactyloceras

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  czerwiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja własna