Powrót do Galerii

Pleione Lucey

Pleione maculata

Pleione maculata

Autor:  Tomasz Warcho³

Data:  listopad 2002

Pochodzenie:  kolekcja w³asna