Powrót do Galerii

Pleione yunnanensis

Pleione yunnanensis

Pleione Zeus Weinstein

Autor:  Tamara Florczak

Data:  czerwiec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna