Powrót do Galerii

Pleione yunnanensis

Pleione Zeus Weinstein

Pleione Zeus Weinstein

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna