Powrót do Galerii

Pleione x barbarae

Pleione x barbarae

Pleione x barbarae

Autor:  Tamara Florczak

Data:  czerwiec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna