Powrót do Galerii

Pleurothallis latipetala

Pleurothallis leptotifolia

Pleurothallis leptotifolia

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  lipiec 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna