Powrót do Galerii

Pleurothallis sp.

Pleurothallis sp.

Pleurothallis sp.

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  maj 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna