Powrót do Galerii

Restrepia dodsonii

Restrepia echo

Restrepia echo

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  lipiec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna