Powrót do Galerii

Polycycnis barbata

Polyrrhiza lindenii

Polystachia adansoniae

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  listopad 2002

Pochodzenie:  kolekcja własna