Powrˇt do Galerii

Polystachia paniculata

Polystachya laxiflora

Polystachya maculata

Autor:  Zbigniew Roman

Data:  grudzie˝ 2002

Pochodzenie:  wystawa Berlin 2002