Powrót do Galerii

Restrepia muscifera

Restrepia muscifera

Restrepia muscifera

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna